Regulamin Hostelu Delis


 1. Recepcja Hostelu Delis jest do Państwa dyspozycji i zawsze służy pomocą w godzinach od 10:00 do 22:00.
 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Gość hostelu może zostać przyjęty po godzinach pracy recepcji pod warunkiem zgłoszenia tego z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody recepcji.
 4. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. Kara za palenie: 1000PLN.
 5. Uprzejmie prosimy o zamykanie za sobą drzwi do hostelu.
 6. Osoby odwiedzające naszych gości, nie zameldowane w hostelu mogą przebywać na terenie obiektu do godziny 20:00.
 7. Należność za pobyt w hostelu pobierana jest zawsze z góry i nie podlega zwrotowi.
 8. Na rezerwacje dokonane telefonicznie lub za pomoczą poczty elektronicznej pobierany jest zadatek. Brak wpływu zadatku do ustalonego wcześniej dnia jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 9. Rezerwacja grupowa to osiem lub więcej osób. Potwierdzeniem rezerwacji grupowej jest wpłata 30% zaliczki na konto obiektu. Bezpłatna anulacja – do 3 miesięcy przed datą przyjazdu, po tym terminie bezpłatna anulacja jest niemożliwa a zaliczka BEZZWROTNA. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana, lub zmniejszona po terminie 3 miesięcy przed datą przyjazdu, zaliczka NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA.
 10. Zwierzęta są mile widziane w naszym hostelu, jednak za ewentualne szkody przez nie wyrządzone odpowiada właściciel.
 11. Chęć przedłużenia pobytu w naszym hostelu, powinna być wcześniej zgłoszona w recepcji.
 12. Hostel nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkowane przy hostelu.
 13. Obsługa hostelu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacji, gdy gość hostelu nie przestrzega niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności osób będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub łamiących zakaz palenia. Osobom usuwanym z hostelu nie zwracamy pobranych należności.
 14. Gość Hostelu Delis ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń , powstałe z jego winy, lub osób go odwiedzających.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.